SPOLU telefonujeme

Program SPOLU telefonujeme vznikl jako telefonická podpora lidem v psychické tísni. Naši dobrovolníci si tak denně povídají s těmi, kdo zavolali na číslo 607 068 099, a naslouchají jejich životním příběhům a potřebám. Ve chvíli, kdy zjistíme, že má "klient" nějaké specifické potřeby, snažíme se mu najít příslušnou pomoc mezi dalšími spolupracujícími organizacemi, jako je Nonstop Linka pomoci na tel.: 475 603 390 provozovaná spolkem Spirála z.s., nebo teplický spolek Květina z.s. apod.

I když nejde o sociální službu, program je odborně metodicky propracovaný. Vede ho profesionální koučka Mgr. Petra Cmíralová Dolejšová, která školí jednotlivé dobrovolníky v komunikačních dovednostech. Noví telefonisté dostanou také klasické dobrovolnické školení a je s nimi sepsána dobrovolnická smlouva, včetně etického kodexu a mlčenlivosti. Volající mají zajištěnu diskrétnost a péči na úrovni i proto, že dobrovolníci, kteří se nám hlásí, mají často vzdělání v humanitních vědách blízkých tomuto tématu, nebo jde o studenty podobných oborů. Do našeho týmu patří i psycholožka Mgr. Irina Gorgol, držitelka dobrovolnické ceny Křesadlo a psycholog Mgr. Pavel Donát, který poskytuje dobrovolníkům supervize.

SPOLU telefonujeme letacek R

Za finanční podporu tohoto programu děkujeme následujícím podporovatelům: